நன்றி

மூத்தாக்குறிச்சி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும்  மூத்தாக்குறிச்சி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியின் ஆசிரியர்கள் திரு.ராஜேஷ் குமார் மற்றும் 
 திரு.சமாரமூர்த்தி வீரசிங்கம்   அவர்களிடமிருந்து பள்ளியை பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும்  பெற்று வருகிறோம் .இணையகுழு சார்பாக அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
website created and maintained by :
                                                  Arunakiri Meikandanathan
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

பணிவன்புடன்,

மூத்தாக்குறிச்சி கிராம இணையகுழு நண்பர்கள் .

moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi
moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi

moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi

Subpages (3): [Untitled] a nandri
Comments