அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி     -மூத்தாக்குறிச்சி ,பட்டுக்கோட்டை கல்வி மாவட்டம்


  10.06.1986 முதல் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியாகத் தரம் உயர்த்தப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது .

            இப்பள்ளியானது மதுக்கூர் - அதிராமபட்டினம் சாலையில் மதுக்கூரி லிருந்து 

  2 சுமார் கீ .மீ தொலைவில் அழகான ,அமைதியான இயற்கை சூழலில்  அமைந்துள்ளது , இப்பள்ளியில் கல்வி பயில

  •  மூத்தாக்குறிச்சி, 
  • கொல்லடிக்கொல்லை, 
  • சிலம்பவேளாங்காடு ,
  • காசாங்காடு , 
  • மன்னாங்காடு , 
  • துவரங்குறிச்சி,
  • கண்டியங்காடு ,
  •  வேப்பங்குளம் , 
  • மதுக்கூர் , 
  • அண்டமி மற்றும் 
  • விக்ரமம் 


  ஆகிய இடங்களிலிருந்து சுமார் 600 மாணவ மாணவியர் கல்வி பயில வருகின்றனர் தலைமையாசிரியர், 6 ஆசிரியர்கள் ஒரு இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் ஒரு அலுவலக பணியாளர்  என்று மொத்தம் 8 பேர் பணியாற்றி  வருகின்றனர்.


  moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi
  moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi

  moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi